ULUSLARARASI TROYA DANS FESTİVALİ

Bu festival  ÇAFAD tarafından   Troya ve Çanakkale’nin tanıtımını yapmak, uluslararası  ilişkileri geliştirmek, farklı kültürlerin yöresel dans ve müziklerini tanımak,  amacıyla gerçekleştirilmiş olup halen devam etmektedir.

BARIŞIN, TARİHİN ve DOĞANIN KENTİ: ÇANAKKALE

    Festival Çanakkale merkezinde yapılacaktır. Çanakkale Marmara  Bölgesinde bulunan tarihi ve turistik bir kenttir. Çanakkale’nin tarihi yönü çağlar öncesinden Troya antik kentiyle başlar, 1. Dünya Savaşındaki Şanlı Çanakkale cephesiyle zenginleşir. Gelen gruplar boş zamanlarında bu iki önemli olayın geride bıraktıklarını ziyaret etmeye gidebilirler.

  Çanakkale doğa  ve tarih yönünden eşsiz sayılabilecek bir kenttir. Birçok kez yıkılıp tekrar kurulan antik kent Troya, Anadolu’nun en büyük antik kenti olan ve İmparator Konstantin tarafından imparatorluğunun başkenti seçilen Alexandria Troas antik kenti, Aristoteles’nin hayatının çoğunu geçirdiği ve felsefe okulu kurduğu Assos, Appolo Smintheus kutsal alanı; Parion, Homeros’un İlyada’da bahsettiği Zeus Altarı, Çimenlik ve Kilitbahir kaleleri, 20.yy’ın en kanlı savaşlarından birinin geçtiği tarihi Gelibolu yarımadası, Türkiye’nin en büyük adası Gökçeada, doğa güzelliğiyle Bayramiç Ayazma, otantik güzelliği ve kristal sularıyla Bozcaada…

TROYA ANTİK KENTİ

      Dünya kültürünün en önemli ve ünlü ögelerinden biri Troya Antik Kenti Çanakkale ilinin sınırları içinde bulunmaktadır.UNESCO tarafından 1998’de kültür mirasına alınan kentin, yine UNESCO tarafından 2018 Troya yılı seçilmesiyle  turistlik yönü daha da öne çıkmış, bu kültürün yayılması için olanak sağlamıştır.  

    Troya,   Anadolu, Ege ve Balkanların  buluştuğu eşsiz bir kültüre sahip 3000 yıllık bi antik kenttir. Ünlü Yunan ozan Homeros’un İlyada destanında anlattığı Truva Savaşının Troya Antik kentinde geçtiğine  inanılmaktadır. Troya, bundan 3000 yıl önce kurulmuştur.  M.Ö 3. ve 2. binyıllarda canlı bir kültür kenti, yerleşik tarım topluluklarını yöneten bir krallığın merkeziydi. M.Ö 13. yüzyılın sonlarına doğru büyük bir yanın geçirdi. Bu yangının ünlü Troya Savaşının sonunda çıktığı düşünülmektedir.  Bundan sonra yeniden imar edilen kent M.Ö 1000 yıllarında terk edildi. M.Ö 700 dolaylarında Yunanistan’dan gelen göçmenler Troya’ya yerleşmeye başladılar. Bu yeni yerleşim ” İlion ” adıyla M.S 5. yüzyıla değin sürdü. M.Ö 6. yüzyıl sonundan başlayarak bölgeye sırasıyla Persler, Büyük İskender, Selevkoslar, Pergamon Krallığı ve Romalılar egemen oldu. M.S 330′da Konstantinopolis (İstanbul) başkent ilan edildikten sonra “İlion” yavaş yavaş geriledi ve unutuldu.

      Kazılar sonucunda Troya’da üst üste kurulmuş, yedi ayrı kültürü temsil eden 4 mimari katın oluşturduğu 9 yerleşme saptanmıştır.  1871’de Heinrich Schliemann, daha sonra W. Dörpfeld, C.W Blegen tarafından kazılmış olan bu görkemli arkeolojik şehirde kazılar halen sürdürülmektedir.

TRUVA ATI EFSANESİ

       Efsaneye göre Truva şehrinin kralı Priamos’un oğlu Paris, Menelaus’un genç ve güzel karısı güzel Helen’e  aşık olarak Helen’i Truva’ya kaçırır. Menelaos, bu olay üzerine müttefiklerini de alarak Truva’ya savaş ilan eder. Bunun üzerine Anadolu’daki diğer güçleri yanına alan Truvalılar savunmaya geçer. Uzun süren savaşlar nedeniyle askerler çok zor durumdadır.

      Üstün zekası Athena tarafından da taktir edilen Odysseus, ortaya tahtadan bir at yapma fikrini atar. Herkes tarafından kabul edilen bu fikir doğrultusunda tahtadan at yapılarak içine asker doldurulur. Asker doldurulan atın içinde Odysseus da vardır. Ordunun geri kalanı ise saklanarak görünmez olur.

      Truvalılar ortada Akha askerlerini göremeyince onların kaçtığını düşünür ve Meşhur Truva atını içeri alırlar. Truvalılar sevinçten eğlenceler düzenler ve ordu sarhoş bir haldeyken Akha askerleri atın içinden çıkarak Truvalılara saldırır. Bu arada saklanan Akha ordusu da ortaya çıkarak atın içinden çıkan askerlere yardım eder. Akıllıca bir oyun sonucu Truva’ya giren Akhalar Truvalılara karşı zafer kazanır. Helen’i de yanlarına alan Akhalar yurtlarına geri dönerler.